Regulamin sklepu Internetowego

I. Warunki ogólne
1. Nimniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaż towarów i usług w sklepie internetowym (zwanego dalej sklepem internetowym) pod adresem www.igielka-mb.pl, którego właścicielem jest Monika Blezień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P Igiełka-MB z siedzibą w Barlinku, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy pod adresem www.igielka-mb.pl prowadzony jest przez firmę
Pasmanteria Igiełka-MB
11Listopada 4/22
74-320 Barlinek
NIP 597-147-92-90

REGON 369921228

3. Dane do korespondencji

Pasmanteria Igiełka-MB
11Listopada 4/22
74-320 Barlinek
NIP 597-147-92-90

tel. 605 524 585
e-mail: igielka-mb@o2.pl

4. Zakup w sklepie www.igielka-mb.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygdnia od poniedziałku do piątku z wyłączniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa (zwaną dlaj dostawą) - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu klientowni zamówionego towaru lub usługi za pośrednictwem dostawy określownego w zamówieniu.
3. Dostawca (zwanego dalej dostawcą)- oznacza podmiot współpracujący ze sprzedawcą celem dostarczenia zamówionego przez klienta towaru lub usługi.
- Polczta Polska S.A.
- e-mail (przesyłka dotyczy wzorów graficznych do haftu krzyżykowego)
4. Hasło - oznacza ciąg znaków (literowych, cyfrowych lub innych) wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, użytych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.
5. Klient (zwany dalej kleintem) - oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonującą nabycia towarów lub usług w sklepie internetowym.
6. Przedsiębiorca (zwanym dalej przedsiębiorcą)- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
8. Sprzedawca (zwanego dalej sprzedawcą) - oznacza Monikę Blezień prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. Igiełka-MB z siedzibą w Barlinku, przy ulicy 11 Listopada 4/22, NIP 597-151-39-40, REGON 364105702, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: igielka-mb@o2.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
9. Strona internetowa sklepu - jest to strona internetowa na której sprzedawca prowadzi swoją działalność, działająca w domenie www.igielka-mb.pl
10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu mogący być przedmioem sprzedaży.
11. Usługa - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, ale wymagający wykonania.
12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległść na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Korzystanie ze sklepu internetowego i ogólne postanowienia.
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2.Wcelu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

IV. Rejestracja i zamówienia
1. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji konta jak i z rejestracją, która ułatwi przyszłą analizę koszyka zakupowego.

V. Składanie zamówienia na towary i usługi.
1. Zamówienia towarow można dokonać poprzez dodanie produktu do koszyka, a następnie wybranie opcji dostawy oraz płatności za towar.
2. Zamówienia usług można dokonać poprzez dodanie towaru do koszyka, jeśli towar posiada określoną cenę, a następnie wybranie opcji dostawy oraz płatności za towar.
W przypadku usług nie posiadający wyceny oznacza to iż usługa wyceniana jest indywidualnie w zależności od ostatecznego wykończenia zamawianego produktu.
3. Zamówienia można składać 24/7, co ozacza 24 godziny/ 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie.
5. W sklepie można dokonać zakupu wzorów do haftu w formacie PDF. Plik ze wzorem dostępny jest do ściągnięcia niezwłocznie, po opłaceniu zamówienia za pośrednictwem platformy przelewy24.pl lub po zaksięgowaniu płaty na koncie bankowym, co oznacza dostępność plik do 48godz od dnia zakupu. W przypadku plików w formacie PDF Sprzedawca zobowiązuje się - na specjalne życzenie - przesłać plik na adres podany w zamówieniu.
6. Towary znajdujące się w sklepie internetowym zawierają podatek VAT.
7. Sklep interntowy wystawia dowód zakupu: paragon niefiskalny lub fakturę VAT.

VI. Reklamacje, zwroty i sytuacje wyjątkowe.
1. Klient nie ponosi odpowiedzialności za błędu Sklepu. W przypadku podania ceny zbyt niskiej, Klient nie będzie obciążany dodatkową opłatą.
2. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niekompletnego Sprzedawca uprasza o wykonanie zdjęcia uszkodzonego towaru i niezwłoczny kontakt celem ustalenia dalszych działań.
4. Reklamacja nie dotyczy wzorów graficznych w formacie PDF. W przypadku uszkodzenia pliku lub innych niedogodności Sprzedawca prosi o niezwłoczny kontakt celem ustalenia dalszych działań.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błąd w zamówieniu powstały po stronie klienta.
6. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

VII. Wysyłka i opłaty za przesyłkę.
1. Wysyłka towartów i usług odbywa się za pośrednictwem:- Polczty Polskiej
- poczty elektronicznej: e-mail
2. Opłata za przesyłkę ustalowa zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
3. Sprzedawca mając na uwadze różnice w gabarytach w wadze przesyłki przyjął wyższe kryteria wagowe dla przesyłek.
4. W przypadu poniesienia niższych kosztów końcowych za przesyłkę, Sprzedawca zobowiązuje się przekazać różnicę na konto Kupującego.

Produkty dodane do porównania